Kvalitetsegenskaperna för hela produkten beror på styckets exakta form. En abrasiv vattenstråle är ett tillförlitligt sätt att uppnå felfria resultat av produktskärning. Denna metod är exceptionellt snabb, ekonomisk och ekologisk. Vid skärning med en abrasiv vattenstråle undviks skador på materialet och inga egenskaper ändras. Därför är den här metoden idealisk när det gäller rostfria stålprodukter med exakta mätningar.

Genom att använda en vattenstråle med slipmedelsteknik ger vi möjlighet att skära materialet i ett mycket brett spektrum, det vill säga metall, gummi, trä, sten, keramiska plattor, glas (förutom härdat glas), skum, polystyren och många andra. En abrasiv vattenstråle kan också skära lite hårdare material än aluminiumoxidkeramik (ofta kallad Alumina, AD 99,9). Det är skuret ”på ett kallt sätt”, vilket innebär att det inte finns någon termisk effekt, materialets struktur, fysikaliska och kemiska egenskaper förändras inte.

Funktioner för skärning med en slipande vattenstråle:

 • Särskilt universell process
 • Inga termiska effekter
 • Ingen mekanisk spänning
 • Enkel programmering av processen
 • Tunt vattenflöde 1 mm
 • Mycket komplicerad geometri av den skurna produkten
 • Spårar tunna material
 • Mycket liten mängd avskuren material förlorad
 • Låg skärkraft
 • Passar för mestadels alla material
 • Lätt att byta från skärning med ett skär till skärning med flera på en gång

Fördelar

 • Ytan på det skurna materialet, kemiska och fysikaliska egenskaper förändras inte
 • Ingen värmeeffekt
 • Mycket tunn ”söm”
 • Rengör ytan av klippt material, inget damm eller rök
 • Konsekvent skärvinkel
 • Försäkring av hög produktivitet till ett litet pris
 • Hög skärhastighet för de flesta material

Tekniska funktioner

 • Maximal produktstorlek – 3000 x 6000 mm
 • Maximal materialtjocklek – 120 mm
 • Skärhastighet – från 1 till 12000 mm / min
 • Klippnoggrannhet – ± 0,2 mm