Laserskärare

Använder en kraftfull stråle för att skära material baserat på datorstyrda parametrar.

Mer