UAB „Bos Inox“ įgyvendina projektą „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Bos Inox“ (Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0076). Projektas skirtas naujų technologinių ekoinovacijų, kurias įdiegus mažėja neigiamas aplinkos poveikis aplinkai ir tausojami gamtos ištekliai, diegimui. Projekto dėka bus įsigyta moderni metalo apdirbimo įranga, patobulinti šiuo metu gaminami produktai, mažės gamyboje susidarančių atliekų kiekis, bus taupomi gamtos ištekliai, mažinama aplinkos tarša, didės įmonės darbo našumas ir konkurencingumas.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Projekto finansavimas – 1 028 520,00 EUR iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. lapkričio 6 d. iki 2021 m. spalio 31 d.

UAB Bos Inox dizaino sprendimų kūrimas
Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0143

Priemonė: Dizainas LT
Projekto vertė: 49.000 EUR
Skirtas finansavimas: 29.400 EUR

Pagrindinis projekto tikslas- sukurti naujų įmonės gaminamų produktų linijų dizaino koncepcijas, kuriuos pagaminus jie būtų patrauklūs vartotojams ir padėtų įmonei padidinti pardavimo pajamas, pelną ir darbo našumą, eksportą.

Šio projekto rėmuose planuojama sukurti 3 unikalių dizainų rinkinius:

  1. Šiukšlių konteinerių gaubtai;
  2. Metalinės tvorelės;
  3. Lauko suoliukai.

Dizaino sprendimas bus kuriamas pasitelkiant išorės dizaino kompaniją.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėn.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

UAB Bos Inox netechnologinių ekoinovacijų diegimas
Nr. 03.3.2-LVPA-K-832-04-0009

Priemonė: Eco inovacijos LT
Tinkamų finansuoti išlaidų vertė: 90.500 EUR
Finansavimo suma: 46.000 EUR

Šis projektas yra pradedamas norint sumažinti įmonės neigiamą poveikį aplinkai vykdant produkcijos gamybą. Tam tikslui reikalinga įsivertinti esamą ir planuojamą poveikį aplinkai, sukurti (atnaujinti) įmonės gaminius per visą jų būvio ciklą, taip pat Įsidiegti veikloje aplinkosaugos vadybos sistemą.

Projekte bus vykdomos 3 veiklos:

  1. Diegiama aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal LST EN ISO 14001 standarto reikalavimus
  2. Atliekamas gamybos technologijų auditas
  3. Ekologiškas gaminių projektavimas

Projekto įgyvendinimo trukmė – 18 mėn.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

e.komercijos modelio diegimas UAB Bos Inox

Priemonė: E. komercijos modelis COVID-19
Projekto vertė: 54.890 EUR
Skirtas finansavimas: 41.167,50 EUR

Projekto tikslas – e. komercijos modelio diegimas įmonės veikloje, taip siekiant padidinti UAB Bos Inox patrauklumą, paklausą ir įmonės produktyvumą.

Sistema leis įmonei realiu laiku valdyti sistemos duomenis, juos analizuoti ir priimti teisingus savalaikius sprendimus, siekiant pritraukti naujų užsakymų, valdyti esamus užsakymus bei mažiausiomis laiko ir darbo sąnaudomis padidinti našumą ir įmonės apyvartą. Šis modulis leis įmonės klientams savarankiškai pateikti bei valdyti savo užsakymus, sekti gamybos planavimo, produkcijos pristatymo eigą bei terminus.

Sprendimas bus kuriamas pasitelkiant išorės kompaniją. Projekto įgyvendinimo trukmė- 12 mėn.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

Projekto vykdytojas:
UAB Bos Inox